Zoek mediator/ bemiddelaar

Hieronder is de complete lijst van onze leden weergegeven, op willekeurige volgorde. Zoek op expertise, op een algemene term of klik op de bedrijfsnaam voor detailinformatie.

Zoek leden

Leden bouwmediators

ReulingSchutte

P.A.T.N. (Nelleke) Van Thiel-Wortmann

Wanningstraat 4-6 1071 LB Amsterdam
T: 020-8203400
M: 06-18471481
@: nellekevanthiel@reulingschutte.nl
W: http://www.reulingschutte.nl

Na mijn rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam was ik advocaat bij Houthoff op het gebied van verzekerings-, aansprakelijkheids- en arbeidsrecht. Vervolgens werkte ik onder meer als beleidsjurist bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) met als aandachtgebieden aanbesteden, contracteren en integriteit.

Sinds 2015 heb ik me volledig toegelegd op mediations, begeleid onderhandelen en procesbegeleiding bij zakelijke geschillen. Ik ben goed ingevoerd in onder meer de bouw- en adviseurswereld, de (semi-) publieke sector, de zakelijke dienstverlening en de zorg- en welzijnssector. Ik heb ruime ervaring met arbeidsgerelateerde geschillen – al dan niet in combinatie met ziekteverzuim, klokkenluiderssituaties en grensoverschrijdend gedrag. Verder begeleid ik conflicten tussen organisaties, binnen maatschappen, managementteams en projectteams. Ook treed ik op als voorzitter/procesbegeleider bij onder meer bewonersbesprekingen, MT-sessies/directie overleggen e.d.

Ik ben bestuurslid van de Vereniging Bouwmediators Nederland en lid van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv). Daarnaast ben ik vrijwilliger bij De Regenboog Groep in Amsterdam (dak- en thuislozenzorg).

Ik oefen mijn praktijk als zakelijk mediator uit bij ReulingSchutte. ReulingSchutte is een nichekantoor op het gebied van zakelijke mediations, arbitrage, bindend advies en procesbegeleiding.