Ministeries Den Haag

Multi-party mediation: wat is er mogelijk als er niks kan

Multi-party. Meerpartijen. Impasse. Procesafspraken. IntentieovereenkomstDrs. H. Bekkers en drs. J. Bartels, datum 03-09-2022 EssentieIn een mediation met een groot aantal partijen lijkt een oplossing onmogelijk. Hoe kunnen de mediators een patstelling doorbreken? Voor een oplossing grijpen de mediators terug op heel basale afspraken over onderlinge omgang. Ook al vinden enkele deelnemers dat zo vanzelfsprekend dat […]

Bannink-Fredrike-2

Studiedag met Fredrike Bannink

25 oktober 2020, gezamenlijke studiedag van SMRO en Bouwmediators.NL Oplossingsgerichte mediation Tijdens de gezamenlijke studiedag nam Fredrike Bannink ons mee in een andere visie op mediation. Waar traditioneel mediation zich richt op de belangen achter de posities van partijen, met aandacht voor alle emoties, richt oplossingsgerichte mediation zich op het door de deelnemers (de woordkeus […]

2020-10-20 Week van de Mediation Panel

Panelsessie in de week van de Mediation

20 oktober 2020, Geleid door Jeroen Bartels Aanleiding Tijdens een interactieve paneldiscussie in het kader van de week van de mediation op 20 oktober in Nijkerk, spraken we met een panel bestaande uit Joost Reus (wethouder Culemborg), Almar Otten (Coördinator Duurzaamheid Deventer), Theo van Bruggen Nationaal Programma RES) het onderwerp ‘niet in mijn achtertuin’. Daarbij […]

Escalatieladder

NRC Artikel Glasl

In een serie van drie artikelen gaat NRC in op de groeiende escalatie op social media over vrijwel elk onderwerp . Het laatste artikel beschrijft de escalatietrap van Glasl en uitspraken van hem over hoe dit kan worden tegengegaan. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/11/hoe-je-een-ruzie-op-sociale-media-deescaleert-a4008465?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=nrcslimleven&utm_content=&utm_term=20200817 Glasl is een van de baste bestanddelen van elke cursus mediation of bemiddeling. Zijn concept […]