Description

Elke mediator kent Glasl

Een van de basiselementen van de theorie over mediation en bemiddeling wordt gevormd door de de opeenvolgende stappen waarin een conflict escaleert.

Friedrich Glasl (Wenen 1941) heeft hiervoor een model ontwikkelt dat tot het standaardpakket behoort van elke mediation opleiding. Ik ga dat hier niet uitspellen. Wel is interessant dat ook in aanpalende vakgebieden mediation en het model van Glasl bekend raken. Daarmee is er gemakkelijker een gesprek op gang te brengen over wat mediation te bieden heeft.

Voor de verschillende publicaties zie:

De conflicttheorie van Glasl: conflict-escalatieladder (longread)

en

https://www.vavia.nl/arbeidsconflicten/conflicten-zijn-leermomenten/

Het kan er mee te maken hebben dat Glasl in Nederland was om een masterclasss te geven.

Masterclass van professor Friedrich Glasl

Profielfoto

Jeroen Bartels

Ervaren project- en procesmanager met een achtergrond in bouw, milieu en ruimtelijke ordening. Sinds 1986 werkzaam voor overheden en bedrijfsleven in een verscheidenheid van projecten. Veel ervaring met bouw en producenten van bouwproducten om te komen tot duurzaam bouwen, de bepaling van milieuaspecten van bouwproducten en de afweging in een ruimtelijk kader. Ervaring met mediation vooral in de zin van het omgaan met complexe besluitvormingsprocessen met veel verschillende belanghebbenden. Analytisch en oplossend vermogen, meedenkend mediator. Naast de toepassing van mediationtechnieken in besluitvormingsprocessen waarbij vooral is gezocht naar het voorkomen van conflicten (preventieve mediation) beperkt ervaring met reguliere mediation. Door projecten bij zowel de overheid als het bedrijfsleven goed ingevoerd in de cultuur van beiden, waardoor het mogelijk is bruggen te slaan waar dat niet goed mogelijk werd geacht. Opleiding bij Merlijn.

Related Posts

Focus op de relatie, niet op de persoon, systeemtheoretische principes bij mediation Joep Choy komt ...
Jeroen Bartels
05/01/2022
Kennismaken met nieuwe leden Als extra mogelijkheid voor nieuwe leden om kennis te maken heeft ...
Jeroen Bartels
13/07/2021
Jan Zeldenthuis Tijdschrift voor Conflicthantering Veel te vaak wordt geprobeerd om bouwgeschillen ...
Zeldenthuis
27/04/2021