Description

Nelleke van Thiel-Wortmann

NM 2019/51 ZAKELIJK

Partijen: Drie aandeelhouders: twee specialist-aandeelhouders en één investeerder-aandeelhouder.

Essentie Samenwerking in praktijk van beroepsbeoefenaren(specialisten) meer onder druk sinds instap van investeerder. Een van de specialist-aandeelhouders stapt op.

Het idee dat een mediation pas gelukt is als de relatie hersteld is, is een wijdverbreid misverstand. Mediation heeft in de ogen van de mediator als doel: besluitvorming zodat de blik weer op de toekomst kan worden gericht. Dat kan herstel zijn. Maar dat kan ook betekenen dat er afscheid moet worden genomen. De kogel door de kerk, en de blik vooruit; in de ogen van de mediator was de mediation geslaagd.

  • Het hele artikel vind u hier.

Profielfoto

Jeroen Bartels

Ervaren project- en procesmanager met een achtergrond in bouw, milieu en ruimtelijke ordening. Sinds 1986 werkzaam voor overheden en bedrijfsleven in een verscheidenheid van projecten. Veel ervaring met bouw en producenten van bouwproducten om te komen tot duurzaam bouwen, de bepaling van milieuaspecten van bouwproducten en de afweging in een ruimtelijk kader. Ervaring met mediation vooral in de zin van het omgaan met complexe besluitvormingsprocessen met veel verschillende belanghebbenden. Analytisch en oplossend vermogen, meedenkend mediator. Naast de toepassing van mediationtechnieken in besluitvormingsprocessen waarbij vooral is gezocht naar het voorkomen van conflicten (preventieve mediation) beperkt ervaring met reguliere mediation. Door projecten bij zowel de overheid als het bedrijfsleven goed ingevoerd in de cultuur van beiden, waardoor het mogelijk is bruggen te slaan waar dat niet goed mogelijk werd geacht. Opleiding bij Merlijn.

Related Posts

Nelleke van Thiel-Wortmann NM 2019/51 ZAKELIJK Partijen: Drie aandeelhouders: twee ...
Jeroen Bartels
27/04/2021
Het Mutual Gains Approach netwerk organiseert een aantal webinars over de aanpak van lastige ...
Jeroen Bartels
12/04/2021
Diverse informatie van de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening in haar nieuwsbrief ...
Jeroen Bartels
10/04/2021