Zoek mediator/ bemiddelaar

Hieronder is de complete lijst van onze leden weergegeven, op willekeurige volgorde. Zoek op expertise, op een algemene term of klik op de bedrijfsnaam voor detailinformatie.

Zoeken op expertise

Zoek leden

Zoeken op naam, woonplaats, etc.

Leden bouwmediators

De Projectbemiddelaar

ir H.F.A. (Huub) Sprangers

Wassenaarseweg 135 2596 CN Den Haag
T:
M: 06-54747447
@: huub.sprangers@partridge.nl
W: http://www.deprojectbemiddelaar.nl

Sinds 1998 houd ik mij bezig met geschilbemiddeling in de bouw, onder meer op verzoek van het NMI, van ACB (VNO/NCW), van de rechtbanken van Amsterdam, Breda, Den Haag en Rotterdam en van de gerechtshoven van Amsterdam en Den Haag. Mijn opdrachtgevers zijn ondernemingen (van beursgenoteerd tot kleinbedrijf), overheden (hogere en lagere) en andere organisaties (zoals stichtingen en verenigingen).
De kwesties die aan mij in de loop der jaren zijn voorgelegd lopen uiteen. Ik bemiddelde succesvol in geschillen over tunnels, funderingen, duikers, waterschade, renovatie, nieuwbouw, project- en gebiedsontwikkeling, bouwschade, bouwkosten en zo voorts. Mijn ruime ervaring en brede werkveld noemen partijen een voordeel. In evaluaties scoor ik ruim bovengemiddeld op snelheid, resultaat, onpartijdigheid en zorgvuldigheid.
Ik was van 1999 tot 2006 voorzitter van de Vereniging Bouwmediators (en haar rechtsvoorganger) en werd in 2016 mede oprichter en bestuurslid van Presolve, expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Daarnaast ben ik onder meer oprichter en voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging geweest (thans erevoorzitter) en zat ik van 2002 tot en met 2011 in het Bestuur van het Nederlands Mediation Instituut.