Zoek mediator/ bemiddelaar

Hieronder is de complete lijst van onze leden weergegeven, op willekeurige volgorde. Zoek op expertise, op een algemene term of klik op de bedrijfsnaam voor detailinformatie.

Zoeken op expertise

Zoek leden

Zoeken op naam, woonplaats, etc.

Leden bouwmediators

Mediation & Dialoog

A.J.M. (Janneke) Wierikx

Badhuisweg 90 2587 CL Den Haag
T: 06-53136996
M: 06-53136996
@: ajwierikx@gmail.com
W: http://www.mediationendialoog.nl

Aanspreekpunt van projectontwikkelaars bij het van A tot Z juridische en fiscaal begeleiden van multifunctionele en binnenstedelijke nieuwbouwprojecten. Dit omvatte onder meer voor zowel woningbouw als bedrijfsonroerend goed het opstellen van en adviseren over:
• koop-/aannemingsovereenkomsten, “turn-key” koopovereenkomsten, leverings-, erfpacht-, splitsings-, en opstalrechtakten met daarin voorkomende regelingen zoals erfdienstbaarheden, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen, mandeligheden, aanbiedingsregelingen, koopopties en voorkeursrechten;
• fiscale (btw/overdrachtsbelasting) advisering projectontwikkeling, met name bij binnenstedelijke herontwikkeling;
• adviseren over en opstellen van samenwerkingsvormen/ontwikkelingsovereenkomsten tussen o.a. gemeenten, woningcorporaties, beleggers en projectontwikkelaars
• onderhandelen namens de projectontwikkelaar en advisering/begeleiding tijdens onderhandelingen;
• verkoopteamoverleg (overleg met projectontwikkelaar, makelaar, aannemer, public relationsbureau etc. over onder meer de planning, marketing, verkoopstrategie, contractuur);
• overleg met derden (o.a. Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, stadsdelen, gemeenten, externe juridische en fiscale adviseurs, Garantie-instituten, belastingdienst);
• beoordelen contractuur opgesteld door derden (o.a. gemeenten, advocaten, aannemers);
• onderzoek kadastrale situatie, advisering verkaveling structuur, verzorgen kadastrale inmetingen.