Title
De Projectbemiddelaar
TagLine
No data
Omschrijving

Ik zet in op werkbare oplossingen, durf nieuwe benaderingen te zoeken, ben pragmatisch van aard, handel actief en initiƫrend. Ik werk projectmatig en zorgvuldig. Ik overleg met partijen afzonderlijk en gezamenlijk om een degelijke oplossing te bereiken; schriftelijk vastgelegd en door hen ondertekend. Ik ben een internationaal (IMI) Certified Mediator.

Sinds 1998 houd ik mij bezig met geschilbemiddeling in de bouw, onder meer op verzoek van het NMI, van ACB (VNO/NCW), van de rechtbanken van Amsterdam, Breda, Den Haag en Rotterdam en van de gerechtshoven van Amsterdam en Den Haag. Mijn opdrachtgevers zijn ondernemingen (van beursgenoteerd tot kleinbedrijf), overheden (hogere en lagere) en andere organisaties (zoals stichtingen en verenigingen).
De kwesties die aan mij in de loop der jaren zijn voorgelegd lopen uiteen. Ik bemiddelde succesvol in geschillen over tunnels, funderingen, duikers, waterschade, renovatie, nieuwbouw, project- en gebiedsontwikkeling, bouwschade, bouwkosten en zo voorts. Mijn ruime ervaring en brede werkveld noemen partijen een voordeel. In evaluaties scoor ik ruim bovengemiddeld op snelheid, resultaat, onpartijdigheid en zorgvuldigheid.
Ik was van 1999 tot 2006 voorzitter van de Vereniging Bouwmediators (en haar rechtsvoorganger) en werd in 2016 mede oprichter en bestuurslid van Presolve, expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Daarnaast ben ik onder meer oprichter en voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging geweest (thans erevoorzitter) en zat ik van 2002 tot en met 2011 in het Bestuur van het Nederlands Mediation Instituut.

Specialismen
Data not found.
0 Reviews
Gegevens
Website
Website
Address
No data
Contact Phone 1
Listing Categories
Gespecialiseerd inFinancieel, Ruimtelijke Ordening, Technisch

Meld een conflict aan