Title
Mediation & Dialoog
TagLine
No data
Gegevens
Website
Website
E-mail
Adres
Address
Badhuisweg 90 2587 CL Den Haag
Telefoon
Contact Phone 1
Mobiel
Contact Phone 2
Zoekwoord
Listing Keyword
Anders
Contactgegevens
Auteur
Telefoon
Contact Phone 1
Beschrijving

Ik zorg voor structuur, rust en resultaat.
Ik ben een authentieke, stabiele en evenwichtige persoonlijkheid, een verbindende, representatieve netwerker met analytische, leidinggevende en organisatorische kwaliteiten.
Wat ik als geen ander kan, is orde uit chaos scheppen, omdat ik kritisch doorvraag, snel schakel en aanpak.

Aanspreekpunt van projectontwikkelaars bij het van A tot Z juridische en fiscaal begeleiden van multifunctionele en binnenstedelijke nieuwbouwprojecten. Dit omvatte onder meer voor zowel woningbouw als bedrijfsonroerend goed het opstellen van en adviseren over:
• koop-/aannemingsovereenkomsten, “turn-key” koopovereenkomsten, leverings-, erfpacht-, splitsings-, en opstalrechtakten met daarin voorkomende regelingen zoals erfdienstbaarheden, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen, mandeligheden, aanbiedingsregelingen, koopopties en voorkeursrechten;
• fiscale (btw/overdrachtsbelasting) advisering projectontwikkeling, met name bij binnenstedelijke herontwikkeling;
• adviseren over en opstellen van samenwerkingsvormen/ontwikkelingsovereenkomsten tussen o.a. gemeenten, woningcorporaties, beleggers en projectontwikkelaars
• onderhandelen namens de projectontwikkelaar en advisering/begeleiding tijdens onderhandelingen;
• verkoopteamoverleg (overleg met projectontwikkelaar, makelaar, aannemer, public relationsbureau etc. over onder meer de planning, marketing, verkoopstrategie, contractuur);
• overleg met derden (o.a. Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, stadsdelen, gemeenten, externe juridische en fiscale adviseurs, Garantie-instituten, belastingdienst);
• beoordelen contractuur opgesteld door derden (o.a. gemeenten, advocaten, aannemers);
• onderzoek kadastrale situatie, advisering verkaveling structuur, verzorgen kadastrale inmetingen.

Specialiteiten
Data not found.
Veel gestelde vragen