Title
Poolen Organisatieadvies
TagLine
Volgens ons als mediators, kan vanwege de neutrale positie, een mediator het best worden ingeschakeld bij Conflictpreventie en Conflictbehandeling.. De andere begrippen horen bij de partijen te liggen.
Gegevens
Adres
Address
Van Strijlandweg 41 3851 JN Ermelo
Telefoon
Contact Phone 1
Mobiel
Contact Phone 2
Zoekwoord
Listing Keyword
Anders
Contactgegevens
Auteur
Telefoon
Contact Phone 1
Beschrijving

Met ruim 30 jaar ervaring in het leidinggeven aan (grote) aannemingsbedrijven, en het daarmee dus leidinggeven aan grote groepen medewerkers pas ik de beginselen van mediation al vele jaren gevolgrijk toe. Complexe vraagstukken zijn door mijn begeleiding al vele malen tot tevredenheid van beide partijen opgelost.Voor een uitgebreid CV verwijs ik graag naar de website.

Mediation is een vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR is de verzamelnaam voor een aantal procedures waarbij de betrokkenen zelf een geschil oplossen zonder dat een derde een oplossing oplegt.

Mediation is een gestructureerd onderhandelingsproces onder leiding van een onafhankelijke mediator. Partijen zoeken onder begeleiding van een neutrale derde naar een oplossing voor hun geschil.
Tijdens de mediation houdt het management de controle over en de verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing voor het geschil. Mediation kan ook zeer goed ingezet worden in een stadium voordat een concreet conflict geëscaleerd is. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van een onderhandelingsproces. En zelfs als het geschil al is voorgelegd aan de rechter of arbiter, kan mediation alsnog een rol spelen.
Het is geschikt voor het oplossen van externe commerciële geschillen én van interne conflicten bijvoorbeeld in arbeidsrelaties. Lees meer over mediaton in de Bouwsector … Lees meer >>

Specialiteiten
bouw en vastgoedpraktijk
contractenrecht
financiering
ondernemingsrecht
Veel gestelde vragen
Beoordelingen
0 Reviews