Title
Wietse de Vries
TagLine
No data
Gegevens
Website
Website
E-mail
Adres
Address
Maesdammerlaan 9 1861 LN Bergen
Telefoon
Contact Phone 1
Mobiel
Contact Phone 2
Zoekwoord
Listing Keyword
Anders
Contactgegevens
Auteur
Telefoon
Contact Phone 1
Beschrijving

Mijn benadering is vriendelijk, zakelijk en doelgericht. Mijn inbreng wordt vooral gevormd door een werkwijze en een structuur, waardoor duidelijkheid ontstaat over het geschil, achtergronden daarvan en mogelijke oplossingen. Daarbij denk ik actief met de partijen mee over de voor hen best passende oplossingen van hun geschil.

In 2004 heb ik mij zelfstandig gevestigd met een adviesbureau voor project en procesmanagement, in eerste instantie in combinatie met mediation. Sinds 2009 ben ik mij steeds meer gaan richten op mediation van zakelijke geschillen in de bouw en vastgoedbeheer, over vergunningenkwesties met de overheid, over overeenkomsten, etc.

Als Wagenings ingenieur heb ik voor 2004 – gedurende ruim 30 jaar in dienst van rijk en provincie- leiding gegeven aan voorbereiding en uitvoering van een groot aantal landinrichtingsprojecten in Noord Holland en Friesland. Inhoudelijk omvatte dit reconstructie van waterhuishouding systemen, het realiseren van nieuwe ontsluitingen, verkavelingsplannen, aanleg van grote recreatiegebieden en de regeling van eigendom, beheer, onderhoud en exploitatie van de situaties die ontstonden door de uitvoering van deze plannen.
De essentie van mijn verantwoordelijkheid werd gevormd door het overall management van een aantal gelijktijdig verlopende projecten met vaak grote aantallen betrokkenen, met als hoofddoel overeenstemming bereiken met deze betrokkenen, rekening houdend met hun verschillende beleidsdoelen, belangen, inzichten, randvoorwaarden, etc.

Specialiteiten
Data not found.
Veel gestelde vragen
Beoordelingen
0 Reviews