Description

Nelleke van Thiel-Wortmann

NM 2019/51 ZAKELIJK

Partijen: Drie aandeelhouders: twee specialist-aandeelhouders en één investeerder-aandeelhouder.

Essentie Samenwerking in praktijk van beroepsbeoefenaren(specialisten) meer onder druk sinds instap van investeerder. Een van de specialist-aandeelhouders stapt op.

Het idee dat een mediation pas gelukt is als de relatie hersteld is, is een wijdverbreid misverstand. Mediation heeft in de ogen van de mediator als doel: besluitvorming zodat de blik weer op de toekomst kan worden gericht. Dat kan herstel zijn. Maar dat kan ook betekenen dat er afscheid moet worden genomen. De kogel door de kerk, en de blik vooruit; in de ogen van de mediator was de mediation geslaagd.

  • Het hele artikel vind u hier.

Profile Photo

Nelleke van Thiel-Wortmann

Nelleke van Thiel-Wortmann is een ervaren MfN-registermediator. Zij richt zich op conflicten tussen professionele partijen, en op conflictsituaties in samenwerkingsvormen in brede zin, zowel binnen als tussen organisaties (opdrachtgevers en opdrachtnemers, afnemers en leveranciers, ketenpartners, werkgevers en werknemers, bestuurders en ondernemingsraden, partners/aandeelhouders). Nelleke heeft ruime ervaring met (dreigende) conflicten in onder meer de bouw- en adviseurswereld, de productie- en industriesector, de ICT en online-gerelateerde wereld, de zakelijke dienstverlening, de (semi-) publieke sector, en de zorg- en welzijnssector. Ook is ze veel betrokken bij conflicten in het internationale bedrijfsleven. Nelleke studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna was zij werkzaam als advocaat bij Houthoff op het gebied van verzekerings-, aansprakelijkheids- en arbeidsrecht. Vervolgens werkte zij als creatief in de reclamewereld, en als beleidsjurist bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Bij de BNA bestond haar werk onder meer uit beïnvloeding van aanbestedingsregelgeving (Europees en nationaal) en onderhandelingen over contractvoorwaarden met diverse opdrachtgevers en ketenpartners. Naast haar werk als mediator, pre-mediator, teammediator en procesbegeleider treedt Nelleke ook op als onafhankelijk voorzitter van klachten- en bezwarencommissies. Daarnaast doet ze regelmatig vertrouwelijk onderzoek naar issues binnen samenwerkingsverbanden en adviseert zij over maatregelen om te komen tot een duurzame oplossing. Nelleke publiceert regelmatig over mediation, samenwerking & besluitvorming. Zij is bestuurslid van de Vereniging Bouwmediators en lid van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM). Ook is ze als vrijwilliger verbonden aan De Regenboog - een organisatie die mensen in sociale armoede stimuleert.

Related Posts

"De mediator als fundament & instrument”   Onder deze titel nam Leonne Timmermans ons mee in een ...
Jeroen Bartels
02/12/2023
Multi-party. Meerpartijen. Impasse. Procesafspraken. IntentieovereenkomstDrs. H. Bekkers en drs. J. ...
Jeroen Bartels
12/02/2023
Focus op de relatie, niet op de persoon, systeemtheoretische principes bij mediation Joep Choy komt ...
Jeroen Bartels
05/01/2022