Description

Snelheid en behoud relatie

Er zijn twee belangrijke redenen om voor mediation te kiezen. Op de eerste plaats de snelheid van het bereiken van een oplossing.  Op de tweede plaats de mogelijkheid om de relatie met de wederpartij te behouden of te verbeteren. De veronderstelde lagere kosten spelen wel een rol. Dit wordt veel minder dan de andere redenen aangegeven om voor mediation te kiezen.

Rapport ZAM

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat is geschreven in opdracht van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en de Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven (ACB). Dit rapport betreft de schriftelijke vastlegging van een online onderzoek naar zakelijke mediation. Het onderzoek is uitgevoerd in de zomer van 2018 onder advocaten, het bedrijfsleven en rechters in Nederland.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat advocaten, bedrijven en rechters met ervaring met zakelijke mediation positief over deze vorm van conflictoplossing oordelen. Er is behoefte aan een professionele, ‘sturende’ mediator. Deze heeft bij voorkeur ervaring in het bedrijfsleven en in ieder geval ervaring met en gespecialiseerd in zakelijke mediations. Ook juridische kennis is belangrijk.

Toegevoegde waarde mediator

Alle doelgroepen zien de toegevoegde waarde van de mediator vooral in het in goede banen leiden van het gesprek tussen partijen. Ook hecht men aan het adresseren van de emoties van partijen. Mediation kan ook bij ernstige escalatie van het conflict een goede optie zijn. Alle doelgroepen zijn die mening toegedaan. De kans van slagen van mediation is groot. Zowel advocaten als bedrijven rapporteren een slagings-percentage in de orde van grootte van 75%.

Lees hier het hele onderzoeksrapport

Profielfoto

Jeroen Bartels

Ervaren project- en procesmanager met een achtergrond in bouw, milieu en ruimtelijke ordening. Sinds 1986 werkzaam voor overheden en bedrijfsleven in een verscheidenheid van projecten. Veel ervaring met bouw en producenten van bouwproducten om te komen tot duurzaam bouwen, de bepaling van milieuaspecten van bouwproducten en de afweging in een ruimtelijk kader. Ervaring met mediation vooral in de zin van het omgaan met complexe besluitvormingsprocessen met veel verschillende belanghebbenden. Analytisch en oplossend vermogen, meedenkend mediator. Naast de toepassing van mediationtechnieken in besluitvormingsprocessen waarbij vooral is gezocht naar het voorkomen van conflicten (preventieve mediation) beperkt ervaring met reguliere mediation. Door projecten bij zowel de overheid als het bedrijfsleven goed ingevoerd in de cultuur van beiden, waardoor het mogelijk is bruggen te slaan waar dat niet goed mogelijk werd geacht. Opleiding bij Merlijn.

Related Posts

Focus op de relatie, niet op de persoon, systeemtheoretische principes bij mediation Joep Choy komt ...
Jeroen Bartels
05/01/2022
Kennismaken met nieuwe leden Als extra mogelijkheid voor nieuwe leden om kennis te maken heeft ...
Jeroen Bartels
13/07/2021
Jan Zeldenthuis Tijdschrift voor Conflicthantering Veel te vaak wordt geprobeerd om bouwgeschillen ...
Zeldenthuis
27/04/2021