Schrijf een artikel

Artikelen worden beoordeeld door de redactie

Schrijf een artikel over uw vak of ervaringen die van belang zijn voor de vereniging

Uiteraard worden artikelen eerst beoordeeld voordat ze geplaatst worden. Door het aanbieden van kopij verklaart de auteur/verklaren de auteurs: – te beschikken over het volledige auteursrecht op de kopij, inclusief de illustraties;