Ministeries Den Haag

Multi-party mediation: wat is er mogelijk als er niks kan

Multi-party. Meerpartijen. Impasse. Procesafspraken. IntentieovereenkomstDrs. H. Bekkers en drs. J. Bartels, datum 03-09-2022 EssentieIn een mediation met een groot aantal partijen lijkt een oplossing onmogelijk. Hoe kunnen de mediators een patstelling doorbreken? Voor een oplossing grijpen de mediators terug op heel basale afspraken over onderlinge omgang. Ook al vinden enkele deelnemers dat zo vanzelfsprekend dat […]

Jan Zeldenthuis

Haal bouwmediation uit de steigers

Jan Zeldenthuis Tijdschrift voor Conflicthantering Veel te vaak wordt geprobeerd om bouwgeschillen via gerechtelijke procedures op te lossen, terwijl de meeste van deze geschillen helemaal niet in de rechtbank thuishoren. Volgens Jan Zeldenthuis, zelf MfN-register bouwmediator, kunnen partijen die een procedure ingaan ongeveer een tot drie jaar bouwvertraging verwachten. Onnodig, volgens hem. Er is veel […]

Samenwerking tussen specialisten stokt: hoe verder?

Nelleke van Thiel-Wortmann NM 2019/51 ZAKELIJK Partijen: Drie aandeelhouders: twee specialist-aandeelhouders en één investeerder-aandeelhouder. Essentie Samenwerking in praktijk van beroepsbeoefenaren(specialisten) meer onder druk sinds instap van investeerder. Een van de specialist-aandeelhouders stapt op. Het idee dat een mediation pas gelukt is als de relatie hersteld is, is een wijdverbreid misverstand. Mediation heeft in de ogen […]

Bannink-Fredrike-2

Studiedag met Fredrike Bannink

25 oktober 2020, gezamenlijke studiedag van SMRO en Bouwmediators.NL Oplossingsgerichte mediation Tijdens de gezamenlijke studiedag nam Fredrike Bannink ons mee in een andere visie op mediation. Waar traditioneel mediation zich richt op de belangen achter de posities van partijen, met aandacht voor alle emoties, richt oplossingsgerichte mediation zich op het door de deelnemers (de woordkeus […]

Conferentie Transformatieve Dialoog, 20-22 juni 2019

Stichting ‘Het Transformatieve Model’ , de ‘Denktank Transformatieve mediators’ en Institute for the Study of Conflict Transformation nodigen u uit voor de internationale conferentie: “TRANSFORMATIEVE DIALOOG” EEN CONSTRUCTIEF GESPREK OVER GROTE VERSCHILLEN Nederland, 20-22 juni 2019 De conferentie is bedoeld voor mediators, (HRM) managers, (team) leiders, coaches, adviseurs, gemeenschaps- en vrede bouwers, en alle andere geïnteresseerden. […]

Straten verloederen door problemen bij VvE’s

Kleine VvE’s functioneren vaak slecht Problemen met vooral kleine verenigingen van eigenaren (VvE’s) leiden tot verloedering van panden en straten. Veel VvE’s zijn niet meer actief door ruzie tussen eigenaren of inactiviteit van een van de deelnemers. Daardoor blijft onderhoud van huizen achterwege. De regelgeving voor VvE’s behoeft dan ook dringend groot onderhoud. Aldus de […]