Description

Verbreken vertrouwelijkheid

Het NMi beschrijft een casus van een voormalig politieagente en haar advocaat. Tegen hen zijn voorwaardelijke werkstraffen van veertig en dertig uur geëist wegens het verbreken van de vertrouwelijkheid. Zij worden verdacht van het stiekem opnemen en lekken van een vertrouwelijk bilateraal mediation gesprek.

Arbeidsconflict

De 54-jarige ex-agente had een ‘conflictueuze arbeidsrelatie’ met haar voormalig werkgever. Het conflict tussen het korps en de agente was niet op te lossen. Daarom is er een mediationtraject ingezet. De mediator voerde gezamenlijke gesprekken met de betrokkenen en met de partijen afzonderlijk.

Opnameapparatuur

Tijdens een van die gesprekken tussen de plaatsvervangend korpschef en de mediator, zou de agente haar tas hebben laten staan. Volgens de officier van justitie was er in die tas opnameapparatuur verstopt om het gesprek op te kunnen nemen. De agente ontkent dat stellig, zij zegt dat een onbekende de opname op een cd in haar brievenbus gooide. De enveloppe werd door haar man op de deurmat gevonden.

De inhoud van het gesprek werd door de advocaat gebruikt om een klacht in te dienen tegen de korpsleiding en de mediator. Die informatie had hij volgens het Openbaar Ministerie nooit mogen delen. Alle partijen hebben bij de start van de mediation immers een geheimhoudings-verklaring getekend.

Goede naam mediator geschaad

Door de klacht is niet alleen het imago van de politie geschaad, maar ook dat van de mediator als onpartijdige deelnemer. De mediator zegt forse inkomensschade te hebben geleden. Ook stelt hij dat het voorbereiden van de strafzaak hem veel tijd en geld heeft gekost. Hij wil ruim 16.000 euro van de agente en haar advocaat vergoed hebben.

Politiebusje

Profielfoto

Jeroen Bartels

Ervaren project- en procesmanager met een achtergrond in bouw, milieu en ruimtelijke ordening. Sinds 1986 werkzaam voor overheden en bedrijfsleven in een verscheidenheid van projecten. Veel ervaring met bouw en producenten van bouwproducten om te komen tot duurzaam bouwen, de bepaling van milieuaspecten van bouwproducten en de afweging in een ruimtelijk kader. Ervaring met mediation vooral in de zin van het omgaan met complexe besluitvormingsprocessen met veel verschillende belanghebbenden. Analytisch en oplossend vermogen, meedenkend mediator. Naast de toepassing van mediationtechnieken in besluitvormingsprocessen waarbij vooral is gezocht naar het voorkomen van conflicten (preventieve mediation) beperkt ervaring met reguliere mediation. Door projecten bij zowel de overheid als het bedrijfsleven goed ingevoerd in de cultuur van beiden, waardoor het mogelijk is bruggen te slaan waar dat niet goed mogelijk werd geacht. Opleiding bij Merlijn.

Related Posts

Focus op de relatie, niet op de persoon, systeemtheoretische principes bij mediation Joep Choy komt ...
Jeroen Bartels
05/01/2022
Kennismaken met nieuwe leden Als extra mogelijkheid voor nieuwe leden om kennis te maken heeft ...
Jeroen Bartels
13/07/2021
Jan Zeldenthuis Tijdschrift voor Conflicthantering Veel te vaak wordt geprobeerd om bouwgeschillen ...
Zeldenthuis
27/04/2021