Description

Nelleke van Thiel-Wortmann

Tijdschrift Conflicthantering | 2019 b 6 | NMv | Sdu

Is de Wet arbeidsmarkt in balans een verbetering of een verslechtering ten opzichte van de Wet werk en zekerheid en waarom wel/niet?
Of de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een verbetering is of een verslechtering, hangt af vanuit welk perspectief je kijkt. Hoe dan ook, ik kan me iets voorstellen bij het streven om het gat tussen vast en flexibel te verkleinen. Ook het idee om minder rigide om te gaan met ontslaggronden kan ik volgen, dat wil zeggen: in de praktijk spelen vaak meerdere elementen een rol, terwijl er bij de rechter en het UWV maar één grond op de situatie geplakt kan worden. De vraag is: was dat een probleem dat moest worden opgelost? De Wab wordt ingevoerd, terwijl de evaluatie van de Wet werk en zekerheid (Wwz) nog volgt (die is niet afgewacht). Dat geeft de Wab de schijn van ad hoc en onvoldragen wetgeving. Eventuele zwakke punten kunnen natuurlijk hersteld worden, maar voorkomen moet worden dat de wet om de haverklap wijzigt. Meebewegen en toch stabiel blijven, dat is wat er van de wetgever wordt gevraagd.

Het hele artikel vindt u hier.

Profile Photo

Nelleke van Thiel-Wortmann

Nelleke van Thiel-Wortmann is een ervaren MfN-registermediator. Zij richt zich op conflicten tussen professionele partijen, en op conflictsituaties in samenwerkingsvormen in brede zin, zowel binnen als tussen organisaties (opdrachtgevers en opdrachtnemers, afnemers en leveranciers, ketenpartners, werkgevers en werknemers, bestuurders en ondernemingsraden, partners/aandeelhouders). Nelleke heeft ruime ervaring met (dreigende) conflicten in onder meer de bouw- en adviseurswereld, de productie- en industriesector, de ICT en online-gerelateerde wereld, de zakelijke dienstverlening, de (semi-) publieke sector, en de zorg- en welzijnssector. Ook is ze veel betrokken bij conflicten in het internationale bedrijfsleven. Nelleke studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna was zij werkzaam als advocaat bij Houthoff op het gebied van verzekerings-, aansprakelijkheids- en arbeidsrecht. Vervolgens werkte zij als creatief in de reclamewereld, en als beleidsjurist bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Bij de BNA bestond haar werk onder meer uit beïnvloeding van aanbestedingsregelgeving (Europees en nationaal) en onderhandelingen over contractvoorwaarden met diverse opdrachtgevers en ketenpartners. Naast haar werk als mediator, pre-mediator, teammediator en procesbegeleider treedt Nelleke ook op als onafhankelijk voorzitter van klachten- en bezwarencommissies. Daarnaast doet ze regelmatig vertrouwelijk onderzoek naar issues binnen samenwerkingsverbanden en adviseert zij over maatregelen om te komen tot een duurzame oplossing. Nelleke publiceert regelmatig over mediation, samenwerking & besluitvorming. Zij is bestuurslid van de Vereniging Bouwmediators en lid van de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM). Ook is ze als vrijwilliger verbonden aan De Regenboog - een organisatie die mensen in sociale armoede stimuleert.

Related Posts

"De mediator als fundament & instrument”   Onder deze titel nam Leonne Timmermans ons mee in een ...
Jeroen Bartels
02/12/2023
Multi-party. Meerpartijen. Impasse. Procesafspraken. IntentieovereenkomstDrs. H. Bekkers en drs. J. ...
Jeroen Bartels
12/02/2023
Focus op de relatie, niet op de persoon, systeemtheoretische principes bij mediation Joep Choy komt ...
Jeroen Bartels
05/01/2022