Description

Met de Wet kwaliteitsborging bouw zou je kunnen verwachten dat allerlei geschillen over oplevering van bijvoorbeeld een woning, verleden tijd zijn. Dat lijkt me wensdenken, niet gestoeld op de huidige bouwpraktijk. Misschien dat de kwaliteitsborger wijst op onvolkomenheden, maar hij noch in de positie, noch heeft hij de middelen om een aannemer te dwingen bouwfouten op te lossen. Nu is de aannemer straks voor 20 jaar aansprakelijk, en dus de koper kan bij de rechter aankloppen als er iets mis is.
Maar gaat dat echt zo werken? in ieder geval is een gerechtelijke procedure kostbaar en ongewis. Mediation of bemiddeling kan helpen om de partijen tot rede en tot een oplossing te brengen. En anders is er nog de mogelijkheid tot arbitrage. Met faalkosten van 10 – 20% en opleverkeuringen die gemiddeld wel 50 fouten vaststellen, hebben de meeste aannemers nog veel te leren. Het opstellen van een dossier met de zichtbare en onzichtbare ‘as-built’ toepassing van materialen en bouwproducten zal ook nog wel wat hoofdbrekens opleveren. Dus een aannemer doet het al gauw verkeerd en is gebaat bij snelle oplossingen. Tijd is geld en mediation is sneller dan een gerechtelijke procedure. In het contract zou een mediationclausule dan ook niet misstaan.

Profielfoto

Jeroen Bartels

Ervaren project- en procesmanager met een achtergrond in bouw, milieu en ruimtelijke ordening. Sinds 1986 werkzaam voor overheden en bedrijfsleven in een verscheidenheid van projecten. Veel ervaring met bouw en producenten van bouwproducten om te komen tot duurzaam bouwen, de bepaling van milieuaspecten van bouwproducten en de afweging in een ruimtelijk kader. Ervaring met mediation vooral in de zin van het omgaan met complexe besluitvormingsprocessen met veel verschillende belanghebbenden. Analytisch en oplossend vermogen, meedenkend mediator. Naast de toepassing van mediationtechnieken in besluitvormingsprocessen waarbij vooral is gezocht naar het voorkomen van conflicten (preventieve mediation) beperkt ervaring met reguliere mediation. Door projecten bij zowel de overheid als het bedrijfsleven goed ingevoerd in de cultuur van beiden, waardoor het mogelijk is bruggen te slaan waar dat niet goed mogelijk werd geacht. Opleiding bij Merlijn.

Related Posts

Focus op de relatie, niet op de persoon, systeemtheoretische principes bij mediation Joep Choy komt ...
Jeroen Bartels
05/01/2022
Kennismaken met nieuwe leden Als extra mogelijkheid voor nieuwe leden om kennis te maken heeft ...
Jeroen Bartels
13/07/2021
Jan Zeldenthuis Tijdschrift voor Conflicthantering Veel te vaak wordt geprobeerd om bouwgeschillen ...
Zeldenthuis
27/04/2021