Aanmelden van een conflict

U hebt een conflict en wilt dit via de vereniging aanmelden

Het aanmelden van een conflict is geheel vrijblijvend. Alle informatie die u verstrekt blijft geheel vertrouwelijk en wordt voor geen ander doel gebruikt dan om u te kunnen adviseren of, hoe en door wie wij denken dat u het beste geholpen wordt.