Over Vereniging Bouwmediators

De leden van Vereniging Bouwmediators doen hun uiterste best om uw conflict snel en professioneel op te lossen

Over Vereniging Bouwmediators

Mediation is inmiddels een bekend en veelgebruikt alternatief voor rechtspraak en arbitrage. De Vereniging Bouwmediators bevordert de deskundige beroepsuitoefening door mediators en bemiddelaars op het terrein van bouw, infra en vastgoed. Onze leden werken in het kennisdomein van deze sectoren en bij de Vereniging Bouwmediators komt al deze kennis samen. De Vereniging Bouwmediators verzorgt intervisie, kennisbijeenkomsten, publicaties en lezingen. Tevens onderhoudt zij banden met de beroepsverenigingen van mediators en andere organisaties op het gebied van mediation en bemiddeling.

Bestuur van de vereniging

Het bestuur bestaat uit:
 • Jeroen Bartels, voorzitter
 • Mariëtte Bouwer, secretaris
 • Mark Raming
 • Nelleke van Thiel
 • Niels Menijn
 • Pim Kramer, penningmeester
Informatie via de secretaris: Mariëtte Bouwer, secretaris@bouwmediators.browsr.nl

Lidmaatschapsvereisten staan borg voor onze kwaliteit

 • Leden beschikken over een academisch denkniveau
 • Leden werken minimaal 8 jaar in de bouw, infra of vastgoed
 • Leden hebben met succes een goedgekeurde mediationopleiding afgerond
 • Leden participeren in onze activiteiten zodat de professionaliteit van ons vak in onze branche wordt bevorderd
 • De leden van Vereniging Bouwmediators doen hun uiterste best om uw conflict snel en professioneel op te lossen

De leden van Vereniging Bouwmediators doen hun uiterste best om uw conflict snel en professioneel op te lossen

Lid worden?

De Vereniging Bouwmediators heeft toelatingseisen opgesteld voor nieuwe leden. De Commissie Toelating & Toetsing (TTC) maakt kennis met het kandidaat lid en brengt advies uit aan het bestuur over zijn of haar kwalificaties.   
Kandidaat leden melden zich schriftelijk (zie inschrijfformulier) aan bij de secretaris van het bestuur. De TTC maakt dan met de kandidaat een afspraak voor een kennismakingsgesprek met twee leden van de commissie. De commissie stelt vast dat aan de toelatingseisen is voldaan en brengt advies uit aan het bestuur. Het bestuur informeert de kandidaat vervolgens over haar voordracht van de kandidaat als lid aan de ledenvergadering.

De leden van Vereniging Bouwmediators doen hun uiterste best om uw conflict snel en professioneel op te lossen

Wat biedt het lidmaatschap?

 1. Regelmatig overleg met mensen die dezelfde achtergrond en expertise hebben
 2. Mogelijkheid tot het verkrijgen van PE-punten
 3. Deelname aan congressen en materiaal voor het zelf presenteren van informatie over mediation
 4. Ervaring delen via intervisie
 5. Mogelijkheid tot co-mediation

Kosten lidmaatschap

 1. Nieuwe leden betalen éénmalig € 200 entreegeld
 2. De jaarlijkse contributie – inclusief een bijdrage voor de website – bedraagt € 200

De leden van Vereniging Bouwmediators doen hun uiterste best om uw conflict snel en professioneel op te lossen