Over Vereniging Bouwmediators

De leden van Vereniging Bouwmediators doen hun uiterste best om uw conflict snel en professioneel op te lossen

Over Vereniging Bouwmediators

Mediation is inmiddels een serieus alternatief voor rechtspraak en arbitrage. De Vereniging Bouwmediators bevordert de deskundige beroepsuitoefening door mediators op het terrein van bouw, infra en vastgoed. Onze leden werken in het kennisdomein van de bouw-, infra- en vastgoedsector, en bij De Vereniging komt al deze kennis samen. De Vereniging Bouwmediators verzorgt intervisie, kennisbijeenkomsten, publicaties en lezingen.Tevens onderhoudt zij banden met de beroepsverenigingen van mediators en andere organisaties op het gebied van mediation en bemiddeling.

Lidmaatschapsvereisten staan borg voor onze kwaliteit

 • Leden beschikken over een academisch denkniveau
 • Leden werken minimaal 8 jaar in de bouw, infra of vastgoed
 • Leden hebben met succes een goedgekeurde mediationopleiding afgerond
 • Leden participeren in onze activiteiten zodat de professionaliteit van ons vak in onze branche wordt bevorderd
 • De leden van Vereniging Bouwmediators doen hun uiterste best om uw conflict snel en professioneel op te lossen

De leden van Vereniging Bouwmediators doen hun uiterste best om uw conflict snel en professioneel op te lossen

Lid worden?

De vereniging heeft toelatingseisen opgesteld voor nieuwe leden. Elke aanmelding wordt beoordeeld door de Commissie Toelating & Toetsing (TTC) die een voordracht doet aan de leden.  

Kandidaatleden melden zich schriftelijk (zie inschrijfformulier) aan bij de secretaris van het bestuur. Deze stuurt een ontvangstbevestiging.

De TTC maakt met de kandidaat een afspraak voor een gesprek met twee leden van de commissie. De commissie controleert of aan de toelatingseisen is voldaan en brengt advies uit aan het bestuur. Het bestuur informeert de kandidaat vervolgens over haar beslissing om de kandidaat wel of niet voor te dragen als lid aan de ledenvergadering. 

De TTC maakt met de kandidaat een afspraak voor een gesprek met twee leden van de commissie. De commissie controleert of aan de toelatingseisen is voldaan en brengt advies uit aan het bestuur. Het bestuur informeert de kandidaat vervolgens over haar beslissing om de kandidaat wel of niet voor te dragen als lid aan de ledenvergadering.

De leden van Vereniging Bouwmediators doen hun uiterste best om uw conflict snel en professioneel op te lossen

Wat biedt het lidmaatschap?

 1. Regelmatig overleg met mensen die dezelfde achtergrond en expertise hebben
 2. Mogelijkheid tot het verkrijgen van PE-punten
 3. Deelname aan congressen en materiaal voor het zelf presenteren van informatie over mediation
 4. Ervaring delen via intervisie
 5. Mogelijkheid tot co-mediation

Kosten lidmaatschap

 1. Nieuwe leden betalen éénmalig € 200 entreegeld
 2. De jaarlijkse contributie – inclusief een bijdrage voor de website – bedraagt € 200

De leden van Vereniging Bouwmediators doen hun uiterste best om uw conflict snel en professioneel op te lossen