Nieuwsberichten en aankondigingen

"De mediator als fundament & instrument”   Onder deze titel nam Leonne Timmermans ons mee in een ...
Multi-party. Meerpartijen. Impasse. Procesafspraken. IntentieovereenkomstDrs. H. Bekkers en drs. J. ...
Focus op de relatie, niet op de persoon, systeemtheoretische principes bij mediation Joep Choy komt ...
Kennismaken met nieuwe leden Als extra mogelijkheid voor nieuwe leden om kennis te maken heeft ...
Het Mutual Gains Approach netwerk organiseert een aantal webinars over de aanpak van lastige ...
Diverse informatie van de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening in haar nieuwsbrief ...
25 oktober 2020, gezamenlijke studiedag van SMRO en Bouwmediators.NL Oplossingsgerichte mediation ...
20 oktober 2020, Geleid door Jeroen Bartels Aanleiding Tijdens een interactieve paneldiscussie in ...
In een serie van drie artikelen gaat NRC in op de groeiende escalatie op social media over vrijwel ...
Elke mediator kent Glasl Een van de basiselementen van de theorie over mediation en bemiddeling ...
Artikelen door leden
  • All
  • Artikelen
Artikelen
27/04/2021
Jan Zeldenthuis Tijdschrift voor Conflicthantering Veel te vaak wordt geprobeerd om bouwgeschillen via gerechtelijke ...