Description

Stichting ‘Het Transformatieve Model’ , de ‘Denktank Transformatieve mediators’ en Institute for the Study of Conflict Transformation nodigen u uit voor de internationale conferentie:

“TRANSFORMATIEVE DIALOOG”

EEN CONSTRUCTIEF GESPREK OVER GROTE VERSCHILLEN

Nederland, 20-22 juni 2019

De conferentie is bedoeld voor mediators, (HRM) managers, (team) leiders, coaches, adviseurs, gemeenschaps- en vrede bouwers, en alle andere geïnteresseerden.

We leven in uitdagende tijden. Dagelijks staan kranten en andere media vol met negatieve interacties, meningsverschillen en conflicten. Deze ontstaan op allerlei plaatsen waar mensen met elkaar te maken hebben, zoals op het werk, in de buurt, bij de sportverenigingen en op school. Het lijkt wel of we het steeds moeilijker vinden om op een constructieve manier met onze persoonlijke, etnische en politieke verschillen om te gaan. Ze creëren verdeeldheid die, als deze niet wordt aangepakt, leidt tot polarisatie, vijandigheid of zelfs geweld.

Transformatieve Dialoog ondersteunt mensen om een open en respectvol gesprek met elkaar te hebben. Dit ongeacht of ze het wel of niet met elkaar eens zijn. Dat gebeurt op een unieke manier: de deelnemers bepalen zelf het proces. Zij geven aan wanneer zij met wie en op welke wijze, waarover willen praten.  En zij nemen zelf alle besluiten, die daardoor duurzamer zijn.

Meer informatie: Het Transformatieve Model

Transformatieve Model

Transformatieve Model

Profile Photo

Jeroen Bartels

Ervaren project- en procesmanager met een achtergrond in bouw, milieu en ruimtelijke ordening. Sinds 1986 werkzaam voor overheden en bedrijfsleven in een verscheidenheid van projecten. Veel ervaring met bouw en producenten van bouwproducten om te komen tot duurzaam bouwen, de bepaling van milieuaspecten van bouwproducten en de afweging in een ruimtelijk kader. Ervaring met mediation vooral in de zin van het omgaan met complexe besluitvormingsprocessen met veel verschillende belanghebbenden. Analytisch en oplossend vermogen, meedenkend mediator. Naast de toepassing van mediationtechnieken in besluitvormingsprocessen waarbij vooral is gezocht naar het voorkomen van conflicten (preventieve mediation) beperkt ervaring met reguliere mediation. Door projecten bij zowel de overheid als het bedrijfsleven goed ingevoerd in de cultuur van beiden, waardoor het mogelijk is bruggen te slaan waar dat niet goed mogelijk werd geacht. Opleiding bij Merlijn.

Related Posts

Multi-party. Meerpartijen. Impasse. Procesafspraken. IntentieovereenkomstDrs. H. Bekkers en drs. J. ...
Jeroen Bartels
12/02/2023
Focus op de relatie, niet op de persoon, systeemtheoretische principes bij mediation Joep Choy komt ...
Jeroen Bartels
05/01/2022
Kennismaken met nieuwe leden Als extra mogelijkheid voor nieuwe leden om kennis te maken heeft ...
Jeroen Bartels
13/07/2021