Description

Op 26 maart 2020 gaat de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) tijdens de conferentie ‘Verbindend Verduurzamen’ in gesprek met iedereen die beroepshalve bijdraagt aan de verduurzaming van de samenleving en daarbij de ideeën, zorgen en kansen van burgers een goede plek wil geven. De raad ziet dat de verduurzaming van de samenleving de gemoederen flink bezighoudt. Kan verduurzaming ook bijdragen aan grotere verbondenheid in de samenleving? Hoe betrekken we de ideeën, kansen en zorgen van burgers bij het maken en uitvoeren van verduurzamingsbeleid?

De raad stelt deze vragen voor haar eigen werk. Ook vele andere organisaties en hun medewerkers die bijdragen aan verduurzaming vragen zich af hoe ze het perspectief van burgers een goede plek geven in hun activiteiten en beleid: overheden, maatschappelijke organisaties/NGO’s, burgerorganisaties, wetenschap en onderzoek, studenten, jongeren, adviseurs. Hoe verhoudt dat wat nodig is voor een duurzame samenleving zich tot wat mensen uit verschillende hoeken van de samenleving willen of kunnen? Of het nu gaat om duurzame mobiliteit, duurzaam voedsel, duurzaam wonen of een duurzame leefomgeving.

Tijdens de conferentie staan dialoog en intervisie centraal. De deelnemers gaan aan dialoogtafels met elkaar in gesprek over ieders eigen ervaringen, casussen en inzichten. O.a. Kim Putters, Daan Roovers, Sandor Gaastra en Annemieke Nijhof leveren plenair o.l.v. dagvoorzitter Ruben Maes inhoudelijke bijdragen om de dialoog tussen de deelnemers te voeden en van context te voorzien. Met elkaar vinden de deelnemers uit wat er nodig is om ‘verbindend te verduurzamen’.

Informatie en aanmelden via:
https://www.rli.nl/conferentie-verbindend-verduurzamen/conferentie-verbindend-verduurzamen-26-maart-2020

Profile Photo

Jeroen Bartels

Ervaren project- en procesmanager met een achtergrond in bouw, milieu en ruimtelijke ordening. Sinds 1986 werkzaam voor overheden en bedrijfsleven in een verscheidenheid van projecten. Veel ervaring met bouw en producenten van bouwproducten om te komen tot duurzaam bouwen, de bepaling van milieuaspecten van bouwproducten en de afweging in een ruimtelijk kader. Ervaring met mediation vooral in de zin van het omgaan met complexe besluitvormingsprocessen met veel verschillende belanghebbenden. Analytisch en oplossend vermogen, meedenkend mediator. Naast de toepassing van mediationtechnieken in besluitvormingsprocessen waarbij vooral is gezocht naar het voorkomen van conflicten (preventieve mediation) beperkt ervaring met reguliere mediation. Door projecten bij zowel de overheid als het bedrijfsleven goed ingevoerd in de cultuur van beiden, waardoor het mogelijk is bruggen te slaan waar dat niet goed mogelijk werd geacht. Opleiding bij Merlijn.

Related Posts

"De mediator als fundament & instrument”   Onder deze titel nam Leonne Timmermans ons mee in een ...
Jeroen Bartels
02/12/2023
Multi-party. Meerpartijen. Impasse. Procesafspraken. IntentieovereenkomstDrs. H. Bekkers en drs. J. ...
Jeroen Bartels
12/02/2023
Focus op de relatie, niet op de persoon, systeemtheoretische principes bij mediation Joep Choy komt ...
Jeroen Bartels
05/01/2022