Description

Waar gewerkt wordt worden afspraken gemaakt. Meestal gaat dat goed. In het geval dat zaken niet zo lopen als zou moeten zijn er juridische regels waaraan iedereen zich moet houden. Dit geldt zeker ook voor de bouw waar de belangen vaak groot zijn.

De regels in de bouw zijn belangrijk. Iedereen heeft met het bouwrecht te maken en bijna iedereen is wel eens tegen een juridische regel aangelopen. Hoe ga je in de praktijk om met een aanneem-overeenkomst en wat kun je wel en niet overeenkomen? En hoe zit het juridisch als er bouwgebreken en ontstane schade blijken te zijn? En wat is daarbij veranderd met de komst van de wet Kwaliteitsborging bouw?

Voor iedere bouwprof die meer wil weten over het bouwrecht of zijn of haar kennis wil opfrissen organiseren wij regelmatig de ééndaagse cursus Bouwrecht in de Praktijk. De cursus is opgezet als een stevige inleiding in het privaatrechtelijke bouwrecht en is geschikt voor iedereen die het belangrijk vindt om bouwwerken op tijd en binnen budget te realiseren. En dat met minder juridische conflicten.

De cursus wordt gegeven door mr. ir. Frank van Cassel – van Zeeland. Frank is advocaat en expert in het privaatrechtelijk bouwrecht. Als advocaat staat hij zowel opdrachtgevers als aannemers bij. Tevens treedt Frank op als arbiter en bindend adviseur in bouwrechtelijke geschillen.

https://bouwprofsnederland.nl/profiles/blogs/cursus-bouwrecht-in-de-praktijk

Profielfoto

Jeroen Bartels

Ervaren project- en procesmanager met een achtergrond in bouw, milieu en ruimtelijke ordening. Sinds 1986 werkzaam voor overheden en bedrijfsleven in een verscheidenheid van projecten. Veel ervaring met bouw en producenten van bouwproducten om te komen tot duurzaam bouwen, de bepaling van milieuaspecten van bouwproducten en de afweging in een ruimtelijk kader. Ervaring met mediation vooral in de zin van het omgaan met complexe besluitvormingsprocessen met veel verschillende belanghebbenden. Analytisch en oplossend vermogen, meedenkend mediator. Naast de toepassing van mediationtechnieken in besluitvormingsprocessen waarbij vooral is gezocht naar het voorkomen van conflicten (preventieve mediation) beperkt ervaring met reguliere mediation. Door projecten bij zowel de overheid als het bedrijfsleven goed ingevoerd in de cultuur van beiden, waardoor het mogelijk is bruggen te slaan waar dat niet goed mogelijk werd geacht. Opleiding bij Merlijn.

Related Posts

Focus op de relatie, niet op de persoon, systeemtheoretische principes bij mediation Joep Choy komt ...
Jeroen Bartels
05/01/2022
Kennismaken met nieuwe leden Als extra mogelijkheid voor nieuwe leden om kennis te maken heeft ...
Jeroen Bartels
13/07/2021
Jan Zeldenthuis Tijdschrift voor Conflicthantering Veel te vaak wordt geprobeerd om bouwgeschillen ...
Zeldenthuis
27/04/2021