Description

Gezamenlijke opleidingsdag Bouwmediators en Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening

Opleidingsdag Bouwmediators

Op 1 november 2018 houdt de Vereniging Bouwmediators haar jaarlijks opleidingsdag. Deze keer gebeurt dat samen met de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening. De samenwerking voor deze opleiding illustreert het aftasten van beide partijen om ook op andere vlakken tot een nauwere samenwerking te komen. De opleidingsdag staat in het teken van het thema ‘Omgaan met moeilijke mensen’.

Milieu en Ruimtelijke Ordening

De Stichting Mediation MRO richt zich, zoals de naamgeving al aangeeft, specifiek op conflicten en processen waarbij mediation kan helpen om tot een oplossing te komen. Vaak gaat dit om multi-party situaties, waarbij veel belanghebbenden zijn betrokken. Ook worden mediation-technieken in dit veld ingezet om conflicten te vermijden of voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een vergunningtraject voor een windmolen op land.

Meer informatie op de website van de Stichting Mediation MRO.

Windmolen

Deelname

De opleidingsdag staat open voor de leden van de vereniging Bouwmediators en de deelnemers in de Permanente Commissie Denktank van de Stichting Mediation MRO. U kunt zich opgeven bij de relevante organisaties.

Related Posts

Stichting ‘Het Transformatieve Model’ , de ‘Denktank Transformatieve mediators’ en Institute for the ...
yourboostadmin
februari 9, 2019
Kleine VvE's functioneren vaak slecht Problemen met vooral kleine verenigingen van eigenaren (VvE’s) ...
yourboostadmin
januari 22, 2019
Snelheid en behoud relatie Er zijn twee belangrijke redenen om voor mediation te kiezen. Op de ...
yourboostadmin
december 21, 2018