Samenwerking tussen specialisten stokt: hoe verder?

Nelleke van Thiel-Wortmann NM 2019/51 ZAKELIJK Partijen: Drie aandeelhouders: twee specialist-aandeelhouders en één investeerder-aandeelhouder. Essentie Samenwerking in praktijk van beroepsbeoefenaren(specialisten) meer onder druk sinds instap van investeerder. Een van de specialist-aandeelhouders stapt op. Het idee dat een mediation pas gelukt is als de relatie hersteld is, is een wijdverbreid misverstand. Mediation heeft in de ogen […]