Jan Zeldenthuis

Haal bouwmediation uit de steigers

Jan Zeldenthuis Tijdschrift voor Conflicthantering Veel te vaak wordt geprobeerd om bouwgeschillen via gerechtelijke procedures op te lossen, terwijl de meeste van deze geschillen helemaal niet in de rechtbank thuishoren. Volgens Jan Zeldenthuis, zelf MfN-register bouwmediator, kunnen partijen die een procedure ingaan ongeveer een tot drie jaar bouwvertraging verwachten. Onnodig, volgens hem. Er is veel […]

Samenwerking tussen specialisten stokt: hoe verder?

Nelleke van Thiel-Wortmann NM 2019/51 ZAKELIJK Partijen: Drie aandeelhouders: twee specialist-aandeelhouders en één investeerder-aandeelhouder. Essentie Samenwerking in praktijk van beroepsbeoefenaren(specialisten) meer onder druk sinds instap van investeerder. Een van de specialist-aandeelhouders stapt op. Het idee dat een mediation pas gelukt is als de relatie hersteld is, is een wijdverbreid misverstand. Mediation heeft in de ogen […]